TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Ngày tạo Số văn bản Tên văn bản/Biểu mẫu Download
PL02 Mẫu đơn xin chuyển nghề đào tạo Tải file
PL03 Mẫu Đơn xin học nghề 2 Tải file
PL04 Mẫu Đơn xin bảo lưu kết quả học tập Tải file
PL05 Mẫu Đơn xin công nhận kết quả học tập Tải file
PL06 Mẫu Đơn xin chuyển trường Tải file
PL07 Mẫu Đơn xin học lại Tải file
PL08 Mẫu Phiếu đăng ký học phần Tải file
PL09 Mẫu Đơn xin mở học phần Tải file
PL10 Mẫu Đơn xin rút bớt học phần Tải file
PL11 Mẫu Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp Tải file
PL12 Mẫu Phiếu đăng ký đồ án tốt nghiệp Tải file
PL13 Mẫu Đơn xin cấp bảng điểm học tập Tải file
PL14 Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi Tải file
Mẫu giấy xác nhận HSSV Tải file
Mẫu đơn đề nghị học lại môn học Modun Tải file
Mẫu đơn xác nhận vay vốn học tập Tải file
Phiếu đăng ký học nghề Tải file