TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Sứ mạng - Tầm nhìn - Mục tiêu

SỨ MỆNH

     Giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu ứng dụng, thực hành sản xuất nhằm cung ứng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề có chất luợng và tính cạnh tranh cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, cả nước và xuất khẩu lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Khẩu hiệu (slogan) của trường:     "Tạo nghề, lập nghiệp, sáng tương lai"

 

TẦM NHÌN

     Xây dựng và phát triển Tnrờng Cao đẳng nghề Đà Năng thành trường đào tạo đa nghề, chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại, đứng hàng đầu trong khối giáo dục nghề nghiệp của thành phố, khu vực miền Trung; có thương hiệu mạnh ở trong nước và khu vực ASEAN.

 

MỤC TIÊU

I/Mục tiêu chung

     Phát triển Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thành trường đào tạo đa nghề, công lập chất lượng cao, chuẩn quốc tế; hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn; có quy mô đào tạo tối đa 4.000 sinh viên/năm, 80% trình độ cao đẳng; trong đó có 9 nghề trọng điểm đột phá về chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong 3 lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ cao, Công nghệ thông tin và Dịch vụ - Du lịch, với quy mô khoảng 1.500 sinh viên nhằm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng, tính cạnh tranh cao phục vụ phát triển KT- XH của thành phố Đà Nẵng, miền Trung, cả nước và xuất khẩu lao động.

II/Mục tiêu cụ thể

     Mục tiêu 1: Giai đoạn 2017-2020, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tiến đến đạt chuẩn trường chất lượng cao. Từ năm 2020-2025, trường đủ và đạt tiêu chí kiểm định trường chất lượng cao theo quy định tại Quyết định 761/QĐ-TTg của Thủ tưóng Chính phủ1. Giai đoạn 2017- 2020 có 3 nghề, giai đoạn 2021-2025 có thêm 6 nghề trong 3 lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ cao, Công nghệ thông tin và Dịch vụ - Du lịch đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

     Mục tiêu 2: Giai đoạn 2017-2020 đổi mới cơ chế hoạt động nhà trường, nâng dần mức độ tự chủ, giảm ngân sách thành phô câp cho trường; từ năm 2021 trở di, Trường đủ điều kiện hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn (tự chủ học thuật, tự chù tài chính, tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự). Tự chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng sàn phẩm đào tạo của trường đối với người học và xã hội.

 

In
7190 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá