TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Ngày tạo Số văn bản Tên văn bản/Biểu mẫu Download
003 Biểu Mẫu Xét Hết Tập Sự Tải file
002 Mẫu Phiếu trình Tải file
001 Mẫu Công văn đúng chuẩn theo Nghị định 30 về công tác văn thư Tải file
Mẫu đề nghị sửa chữa Tải file
Phiếu đánh giá CBCCVC 2015 Tải file
Biểu Mẫu Xét Hết Tập Sự Tải file
Mẫu đăng ký dạy bù Tải file
Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề Tải file