TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Ngày tạo Số văn bản Tên văn bản/Biểu mẫu Download
2024 Mẫu đề nghị 2024 Tải file
PL01 Mẫu kế hoạch đào tạo Tải file
PL16 Mẫu báo cáo kết quả đào tạo năm học Tải file
TB01 Mẫu Thông Báo Tải file
TT01 Mẫu Tờ Trình Tải file
QĐ01 Mẫu Quyết Định Tải file
NQ01 Mẫu Nghị Quyết Tải file
CV01 Mẫu Công Văn Tải file
KH01 Mẫu Kế Hoạch Tải file
BC01 Mẫu Báo Cáo Tải file
003 Biểu Mẫu Xét Hết Tập Sự Tải file
002 Mẫu Phiếu trình Tải file
001 Mẫu Công văn đúng chuẩn theo Nghị định 30 về công tác văn thư Tải file
Phiếu đánh giá CBCCVC 2015 Tải file
Biểu Mẫu Xét Hết Tập Sự Tải file
Mẫu đăng ký dạy bù Tải file
Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề Tải file