TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Giới thiệu chữ kí Ông Nguyễn Bê Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng.

kể từ ngày công bố quyết định (ngày 29/08/2011). Trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng xin thông báo và giới thiệu chữ kí của Ông Nguyễn Bê.

gt chu ky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In
1139 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá