TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Phòng Đào Tạo và Quản Lý HS-SV thông báo.

 

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ của năm học 2010-2011 và tạo điều kiện cho HSSV có kỳ nghỉ tết Nguyên đán được vui vẻ, an toàn và bổ ích. Phòng ĐT-QLHSSV thông báo đến toàn thể HSSV của trường thông tin sau :

1.Nghỉ tết Nguyên đán Tân Mão

   - HSSV các lớp Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng liên thông bắt đầu nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 29/01/2011 (26 tháng chạp Âm lịch) đến hết ngày 13/02/2011 (11 tháng giêng âm lịch). Riêng các lớp hoặc HS-SV đăng ký học phụ đạo các môn học/môđun của học kỳ I của năm học 2010-2011 học theo kế hoạch đã đăng ký với Khoa và Phòng ĐT-QLHSSV.

  - HSSV về nghỉ tết phải thực hiện đúng các qui định của địa phương, chấp hành tốt ATGT, tham gia phòng chống cháy nổ, phòng chống các tệ nạn xã hội và dọn dẹp vệ sinh nơi cư trú.

2. Học phụ đạo các Môn học/Môđun của học kỳ I năm học 2010-2011

   - Được tổ chức vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật của các tuần 22, tuần 23, tuần 24 (các tuần trước tết, những HSSV không học phụ đạo được nghỉ vào các ngày này) cụ thể vào các ngày : 14/01/2011; 15/01/2011; 16/01/2011; 21/01/2011; 22/01/2011; 23/01/2011; 27/01/2011; 28/01/2011.

  - HS-SV đăng ký học phụ đạo và nộp lệ phí tại văn phòng khoa cho Giáo vụ khoa theo kế hoạch học phụ đạo đã được Lãnh đạo trường phê duyệt.

- Nhà trường chỉ tổ chức 1 đợt học phụ đạo vào kế hoạch trên nếu HSSV nào không tham gia học tập thì sẽ học lại Môn học/Môđun đó với khoá sau.

3. Kiểm tra lại lần II các môn học/mô đun của học kỳ I năm học 2010-2011:

  - Đối với các Môn học/Môđun kiểm tra không tập trung : HSSV theo dõi lịch kiểm tra do Khoa tổ chức kiểm tra và được thực hiện từ ngày 10/12/2010 ->28/01/2011.

 - Đối với các Môn học/Môđun kiểm tra tập trung : Trường tổ chức vào các ngày chủ nhật sau Tết nguyên đán : ngày  20/02/2011; 27/02/2011.

- Nhà trường chỉ tổ chức kiểm tra lại lần II cho các Môđun/Môn học đã được các Khoa, Phòng ĐT-QLHSSV thông báo theo kế hoạch đã được phê duyệt. Những HSSV không dự kiểm tra sẽ nhận điểm 0 ở lần II và phải học lại Môđun/Môn học đó với khoá sau.

 4. Đóng học phí của học kỳ II năm học 2010-2011 trước ngày 15/03/2011.


                                                                                                                             

                        

In
457 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá