TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Ngày tạo Số văn bản Tên văn bản/Biểu mẫu Download
Ban hành Quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Tải file
Ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Tải file
2957/SNV-QLVTLT Hướng dẫn một số tính năng mới liên quan đến lập hồ sơ công việc điện tử Tải file
6603/HD-UBND Hướng dẫn về việc công dân vào thành phố Đà Nẵng. Tải file
054_TT09-2008 Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề Tải file
Hướng dẫn số 123/HD-CĐN 2015 (đánh giá CBCCVC) Tải file
NĐ 04 Về Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở Tải file
QĐ Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ Tải file
Hướng dẫn thăng hạng chức danh nghề nghiệp Tải file
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Tải file
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP . Tải file