TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Thông Báo Số 36/TB-CĐN

Về việc mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

In
440 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá