TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Thông Báo Sô 41/TB-CĐN

Về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 2019 và các khóa khác năm 2022

In
1299 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá