TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Thông Báo Số 49/TB-CĐN

Về việc Tổ chức học môn học Giáo dục Quốc phòng - An Ninh cho học sinh trung cấp khóa 2020

In
1778 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá