TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Thông báo số 49/TB-CĐN

Kết quả dự kiến Kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng năm 2023

In
1074 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá