TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

THÔNG BÁO Tổ chức học môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho học sinh Trung cấp khóa 2022

In
749 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá