TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Thông Báo V/V Mời Chào Giá Cho Dự Án Đầu Tư Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quản Lý, Hoạt Động Dạy Và Học (Lần 2)

V/v mời chào giá cho Dự án Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học (lần 2)

In
150 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá