TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Thông báo V/v Sử dụng và lập hồ sơ điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành ( egov.danang.gov.vn)

In
246 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá