TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Ngày tạo Số văn bản Tên văn bản/Biểu mẫu Download
2957/SNV-QLVTLT Hướng dẫn một số tính năng mới liên quan đến lập hồ sơ công việc điện tử Tải file
6603/HD-UBND Hướng dẫn về việc công dân vào thành phố Đà Nẵng. Tải file
003 Biểu Mẫu Xét Hết Tập Sự Tải file
054_TT09-2008-BLDTBXH Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề Tải file
002 Mẫu Phiếu trình Tải file
001 Mẫu Công văn đúng chuẩn theo Nghị định 30 về công tác văn thư Tải file
Mẫu đề nghị sửa chữa Tải file
Phiếu đánh giá CBCCVC 2015 Tải file
Hướng dẫn số 123/HD-CĐN 2015 (đánh giá CBCCVC) Tải file
NĐ 04 Về Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở Tải file
12