TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

SuperUser Account
/ Danh mục: Văn bản Chung
Số văn bản Tên văn bản Download Ngày tạo
Hướng dẫn số 123/HD-CĐN 2015 (đánh giá CBCCVC) Tải file 30/11/2015
Bài viết trước đó NĐ 04 Về Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
Bài viết tiếp theo Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề
In
1997 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá