TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Thông Báo Số 232/TB-CĐN

V/v Sử dụng Cổng thông tin đào tạo trong quá trình học tập đối với học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

In
725 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá