TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Thông Báo V/v Xác Định Giá Dự Toán Mua Sắm TSHHDV

In
1009 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá