TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Cấp Thành phố dành cho đối tượng là Giảng viên, Cán bộ công nhân viên

STT Số văn bản Tên văn bản Tải
1 Mẫu 1a Phiếu Đề Xuất Download
2 Mẫu 2a Lý lịch khoa học Download
3 Mẫu 3a Thuyết Minh Download
In
2845 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá