TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

Khoa cơ bản

Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Email: danavtc@danavtc.edu.vn - tuyensinh@danavtc.edu.vn

Điện thoại: 02363.942.79002363.940.946

Tin tức - Sự kiện

KHOA CƠ BẢN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019 và nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học Chính trị, Pháp luật trong thời gian đến. Khoa Cơ bản tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy học môn Chính trị, pháp luật theo định hướng phát triển năng lực người học". Ban biên tập kỷ yếu đã lựa chọn, biên tập và sử dụng 05 bài tham luận tiêu biểu in thành kỷ yếu phục vụ hội thảo. 

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Xuân - Trưởng Khoa Cơ bản đọc Báo cáo đề dẫn và định hướng, điều hành thảo luận. Các tham luận đã tập trung: 1) Phân tích luận giải, làm rõ sự cần thiết phải đổi mới giảng môn học Chính trị theo định hướng phát triển năng lực người học tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. 2) Phân tích tình hình giảng dạy và học tập môn Pháp luật tại nhà trường. 3) Một số vấn đề trong quá trình biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm môn Chính trị. 4) Vận dụng E-Learning trong đổi mới giảng dạy môn Chính trị và pháp luật tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.

Cũng trong chương trình hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện Ban Giám hiệu nhà trường và các khoa chuyên môn tham gia hội thảo. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Xuân đã khẳng định hội thảo lần này là hoạt động thiết thực của Khoa Cơ bản nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, nâng cao chất lượng môn học Giáo dục chính trị và Giáo dục Pháp luật, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Xin giới thiệu bản Full Kỷ yếu Hội thảo khoa cơ bản 2019

 

 

Tác giả bài viết: Lê Đức Thọ - Khoa Cơ bản

Previous Article Chức năng - Nhiệm vụ
Next Article Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia của Đại học Kinh tế Quốc dân
Print
927 Rate this article:
No rating