TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Bài giảng đạt Giải Nhì Hội giảng Toàn quốc của cô Nguyễn Thị Kim Ngân

Bài viết trước đó Bài giảng đạt Giải BaHội giảng Toàn quốc của thầy Nguyễn Minh Tân
Bài viết tiếp theo Bài giảng đạt Giải Nhất Hội giảng Toàn quốc của thầy Lê Đình Cảnh
In
1335 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá
slideText
highlights
fontColorhttps://danavtc.edu.vn/BaiGiangCoNguyenThiKimNgan.mp4