TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Thông Báo Số 49/TB-CĐN

12/05/2022

Thông Báo về việc Tổ chức học môn học Giáo dục Quốc phòng - An Ninh cho học sinh trung cấp khóa 2020

Thông báo

Thông Báo Sô 41/TB-CĐN

21/04/2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 2019 và các khóa khác năm 2022

Thông báo

Thông Báo Số 36/TB-CĐN

31/03/2022

Thông báo về việc mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo

Thông báo Số 31/TB-CĐN

15/03/2022

Thông Báo về việc Tổ chức học môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên Cao đẳng khóa 2020

Thông báo

Quyết định Số 88/QĐ-CĐN

14/03/2022

Quyết định về việc công nhận và không công nhận danh sách học sinh - sinh viên trung cấp khóa 2020 và các khóa khác, đạt và không đạt chuẩn Năng lực Ngoại ngữ năm 2022.

Thông báo