TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Thông Báo Trúng Tuyển 2022 Đợt 4

16/08/2022

Thông Báo Danh Sách Thí Sinh Đã Trúng Tuyển Đợt 4 Vào Trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng

Thông báo

Thông Báo Trúng Tuyển 2022 Đợt 3

04/08/2022

Thông Báo Danh Sách Thí Sinh Đã Trúng Tuyển Đợt 3 Vào Trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng

Thông báo

Thông Báo Trúng Tuyển 2022 Đợt 2

27/07/2022

Thông Báo Danh Sách Thí Sinh Đã Trúng Tuyển Đợt 2 Vào Trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng

Thông báo

Thông Báo Trúng Tuyển 2022

14/07/2022

Thông Báo Danh Sách Thí Sinh Đã Trúng Tuyển Vào Trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng

Thông báo

Thông Báo Số 49/TB-CĐN

12/05/2022

Thông Báo về việc Tổ chức học môn học Giáo dục Quốc phòng - An Ninh cho học sinh trung cấp khóa 2020

Thông báo