TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Thông báo V/v mời chào giá cho Dự án Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học

21/06/2024

V/v mời chào giá cho Dự án Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học

Thông báo

Thông báo Kế Hoạch số 719/KH-CĐN

04/06/2024

Kế hoạch Xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh Trung cấp khóa 2022, Cao đẳng liên thông khóa 2 (2023) và các khóa khác

Thông báo

Thông Báo Số 466/CĐN-TCHC-QT

17/04/2024

V/v mời tham gia tư vấn dự án Mua sắm trang thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm của Trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng

Thông báo

Thông Báo Số 232/TB-CĐN

04/03/2024

V/v Sử dụng Cổng thông tin đào tạo trong quá trình học tập đối với học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 

Thông báo