TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025” và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận”

Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị của nhà trường, của mọi đảng viên, cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền, trọng tâm là xây dựng và thực hiện tốt các chủ trương xây dựng và phát triển nhà trường; bảo đảm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, thực hiện và phát huy tốt dân chủ ở cơ sở trường học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị; giải quyết kịp thời và dứt điểm những khiếu nại, tố cáo của cán bộ, viên chức (nếu có); giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên và công nhân viên nhà trường.

Đảng bộ trường cao đẳng nghề Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận để không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, viên chức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận của chính quyền trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, truyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận” ; ban hành các văn bản. Từ đó rèn luyện phong cách công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức nhà trường theo phương châm “trọng dân, gần dân, học dân”; “dân biết, dân bàn, dân giám sát”; “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

 Thể chế hoá việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, các chỉ thị của Chính phủ, của UBND thành phố về công tác dân vận vào hoạt động quản lý, điều hành họat động của nhà trường bằng những hoạt động thực tiễn cụ thể:

Mô hình "Xe lăn yêu thương" được thầy Hồ Viết Hà (Bí thư đảng ủy- Hiệu trưởng) đề xuất, xuất phát từ những khó khăn của người khuyết tật khi tìm kiếm nơi sửa xe lăn trên địa bàn để thầy và trò Trường cao đẳng nghề Đà Nẵng thực hiện mô hình "Xe lăn yêu thương" với tinh thần miễn phí mang lại đôi chân cho những người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Bí thư đoàn trường trao xe lăn cho người khuyết tật

Trong năm 2021 và đầu năm 2022 trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thiên tai bão lụt, Đảng ủy nhà trường xác định phải làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng của đảng viên, giảng viên, nhân viên trong việc tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch, vận động mọi người cùng chung tay với cộng đồng trong việc đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng dịch. Nắm bắt được nhu cầu và tình hình thực tế trong công tác phòng chống dịch Covid 19 Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường cùng tập thể cán bộ, giảng viên nhân viên đã trao tặng 05 mô hình máy rửa tay sát khuẩn tự động cho các chợ và siêu thị trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng với chiến dịch “Siêu nhân Kháng khuẩn DANAVTC” và 140 triệu đồng ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19” cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Hồ Viết Hà - Bí thư đảng ủy – Hiệu trưởng  trao tặng máy rửa tay sát khuẩn

Sau trận lụt lịch sử tại Đà Nẵng và thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy, Đảng bộ Trường trao tặng trường Tiểu học Lâm Quang Thự 3 máy lọc nước

 

Đồng chí Hồ Viết Hà – Bí thư đảng ủy – Hiệu trưởng trao tạng 3 máy lọc nước

Đảng Bộ trường xác định công tác dân vận của chính quyền trọng tâm là phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong tòan trường; đẩy mạnh toàn diện việc đổi mới quản lý giáo dục đại học trong nhà trường, đề cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ cương của cán bộ, đảng viên, viên chức; phát huy mọi nguồn lực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đưa trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng phát triển bền vững.

Bài viết trước đó Hội nghị Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm
Bài viết tiếp theo Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tổ chức gặp mặt viên chức nghỉ hưu tháng 10 năm 2022
In
428 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá