TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Ngày tạo Số văn bản Tên văn bản/Biểu mẫu Download
2024 Mẫu đề nghị 2024 Tải file
Ban hành Quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Tải file
Ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Tải file
PL02 Mẫu đơn xin chuyển nghề đào tạo Tải file
PL03 Mẫu Đơn xin học nghề 2 Tải file
PL04 Mẫu Đơn xin bảo lưu kết quả học tập Tải file
PL05 Mẫu Đơn xin công nhận kết quả học tập Tải file
PL06 Mẫu Đơn xin chuyển trường Tải file
PL07 Mẫu Đơn xin học lại Tải file
PL08 Mẫu Phiếu đăng ký học phần Tải file
12345