TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Ngày tạo Số văn bản Tên văn bản/Biểu mẫu Download
TB01 Mẫu Thông Báo Tải file
TT01 Mẫu Tờ Trình Tải file
QĐ01 Mẫu Quyết Định Tải file
NQ01 Mẫu Nghị Quyết Tải file
CV01 Mẫu Công Văn Tải file
KH01 Mẫu Kế Hoạch Tải file
BC01 Mẫu Báo Cáo Tải file
04/NQ-HĐT Nghị quyết của Hội đồng trường kỳ họp quý IV năm 2021 Tải file
2957/SNV-QLVTLT Hướng dẫn một số tính năng mới liên quan đến lập hồ sơ công việc điện tử Tải file
6603/HD-UBND Hướng dẫn về việc công dân vào thành phố Đà Nẵng. Tải file
123