TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

SuperUser Account
/ Danh mục: Văn bản Chung
Số văn bản Tên văn bản Download Ngày tạo
NĐ 04 Về Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở Tải file 09/06/2015
Bài viết trước đó QĐ Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ
Bài viết tiếp theo Hướng dẫn số 123/HD-CĐN 2015 (đánh giá CBCCVC)
In
1627 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá