TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Hội nghị Công bố Quyết định tổ chức lại Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị, Phòng Đào tạo - CTHSSV và công tác cán bộ

Sáng ngày 29/9/2023, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định tổ chức lại Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị, Phòng Đào tạo - CTHSSV và công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, Lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm và viên chức, người lao động các phòng có liên quan.

Tại Hội nghị, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đã công bố và trao các Quyết định về công tác nhân sự. Cụ thể, tại Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Lê Nhớ được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng kể từ ngày 01/10/2023. Ông Nguyễn Gia Thụy - Giảng viên Khoa Điện - Điện tử được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Điện - Điện tử kể từ ngày 01/10/2023 tại Quyết định số 684/QĐ-CĐN ngày 28/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.

Ông Lê Nhớ được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND của Chủ tịch UBDN thành phố

Ông Nguyễn Gia Thụy được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Điện - Điện tử tại Quyết định số 684/QĐ-CĐN ngày 28/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Bên cạnh đó, Hội nghị đánh dấu một bước chuyển mới trong tổ chức bộ máy của các đơn vị. Căn cứ quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đã xây dựng Đề án Sắp xếp một số đơn vị thuộc Trường. Được UBND thành phố đồng ý chủ trương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 693/QĐ-CĐN về việc thành lập Phòng Đào tạo - Công tác Học sinh, sinh viên trên cơ sở hợp nhất Phòng Công tác Học sinh, sinh viên và Phòng Đào tạo; Quyết định số 693/QĐ-CĐN về việc thành lập Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị thuộc trên cơ sở sáp nhập phòng Quản trị Thiết bị vào Phòng Tổ chức - Hành chính. Việc tổ chức lại các đơn vị có ý nghĩa trong cơ cấu tổ chức nhằm thực hiện theo đúng quy định của nhà nước và làm tinh gọn bộ máy của trường, giảm các đầu mối công việc, tránh chồng chéo trong việc xử lý công việc và tiến dần đến cơ chế tự chủ hoàn toàn tài chính của nhà trường vào đầu năm 2025.

Ông Hồ Viết Hà - Hiệu trưởng trao Quyết định thay đổi vị trí việc làm và bổ nhiệm đối với 06 viên chức quản lý

Để điều hành hoạt động, sắp xếp nhân sự đối với 02 đơn vừa được hợp nhất, sáp nhập, tại Hội nghị, 06 viên chức quản lý được thay đổi vị trí việc làm và bổ nhiệm giữ chức vụ tại đơn vị mới. Ngoài ra, 20 viên chức, người lao động thuộc các đơn vị được tổ chức lại được phân công nhiệm vụ tại đơn vị mới kể từ ngày 01/10/2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Viết Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng khẳng định đây là một bước ngoặt lớn trong công tác cán bộ, sẽ có không ít khó khăn, thử thách mà các đơn vị và cá nhân sẽ phải đương đầu trong thời gian đầu tiếp cận và làm quen với nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, đồng chí Hiệu trưởng tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và không ngại khó khăn, các viên chức quản lý sẽ cùng với tập thể đơn vị vượt qua và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng, thay mặt các viên chức được phân công nhiệm vụ mới, ông Lê Văn Định - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị hy vọng trong thời gian đến, dù công tác ở bất kỳ đơn vị nào, sẽ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban giám hiệu và sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể để chung tay hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và đưa tập thể gặt hái được nhiều thành quả khởi sắc hơn nữa. Riêng với vai trò mới, bản thân sẽ luôn cố gắng tiếp cận công việc và không ngừng học hỏi, nghiên cứu các văn bản quy định để phục vụ và tham mưu tốt nhất trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

Bài viết trước đó Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm học 2023-2024 - Khối thi đua các trường Cao đẳng
Bài viết tiếp theo Khai mạc Hội giảng Nhà giáo GDNN và Hội thi thiết kế bài giảng E-Learning, Bài giảng số hóa năm học 2023-2024
In
734 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá