TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Ngày tạo Tiêu đề File Ghi chú
Thời khóa biểu HK1 khóa 21 Khoa Điện-ĐT Tải file
Thời khóa biểu HK1 khóa 21 Khoa CNTT Tải file
Thời khóa biểu HK1 khóa 2021 khoa Cơ khí Tải file
Thời khóa biểu khóa 2021 khoa Du lịch Tải file
TKB khóa 2019, khóa 2020 khoa Du lịch Tải file
TKB khóa 2019, khóa 2020 khoa Kinh tế Tải file
TKB HK1 khóa 19, khóa 20 khoa TĐH Tải file
Thời khóa biểu HK1 khóa 19, khóa 20 khoa Điện-Điện tử Tải file
TKB HK1 khóa 19, khóa 20 khoa CNTT Tải file
TKB khóa 19, khóa 20 khoa May&TKTT Tải file