TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Cấp trường dành cho đối tượng là Giảng viên, Cán bộ công nhân viên

STT Số văn bản Tên văn bản Tải
1 Mẫu 1 NCKH Phiếu đăng Ký Download
2 Mẫu 2 NCKH Lý Lịch Khoa Học Download
3 Mẫu 3 NCKH Thuyết Minh Download
4 Mẫu 4 NCKH Phiếu đánh giá Download
5 Mẫu 5 NCKH  Biên bản hợp Hội đồng xét duyệt Download
6 Mẫu 6 NCKH  Hợp đồng Download
7 Mẫu 6-1 NCKH Phục lục kèm theo Hợp đồng Download
8 Mẫu 7 NCKH  Báo cáo tiến độ Download
9 Mẫu 8 NCKH  Phiếu thay đổi Download
10 Mẫu 9 NCKH  Mẫu báo cáo Download
11 Mẫu 10 NCKH  Biên bản họp HDNT Download
12 Mẫu 11 NCKH  Phiếu đánh giá nghiệm thu Download
In
1554 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá