TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Thông Báo Tiếp Tục Triển Khai Quyết Liệt Các Biện Pháp Phòng, Chống Dịch COVID-19

    Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đề phòng, chống dịch  COVID-19. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thông báo:

 

 

 

Bài viết trước đó Sinh hoạt chuyên môn hè năm 2021
Bài viết tiếp theo Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV khoá 2021 đợt 1 năm học 2021-2022”
In
127 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá
slideText
highlights
fontColorfontColor

Tài liệu để tải về

  • 5k(.jpg, 92,21 KB) - 3 Tải xuống